fonsteriumea.se © 2010 

ISOLOCK Isolerrutor

ISOLOCK kan monteras på både fasta som öppningsbara fönster samt på fönsterdörrar. Vi kan även bygga om dina öppningsbara fönster till fasta 3-glasfönster. Har du äldre 3-glasfönster så är det ofta en mycket energi- och kostnadseffektiv lösning att byta ut isolerrutorna och behålla befintliga bågar och karmar.

Isolerglaset består av en glaskassett med unikt utformad infästning som är anpassad för montage i enkelglasbåge. Konstruktionen ger ökad stabilitet åt den befintliga bågen och en lång rad olika isoleringsegenskaper att välja mellan. Systemet består av två glasskikt med ädelgasfyllning. Det passar till alla fönsterkonstruktioner. Det går snabbt att montera, vilket innebär en minimal påverkan på boendemiljön under installationen. Gör om alla typer av tvåglasfönster till treglasfönster för bättre energi- och ljudisolering. Praktisk erfarenhet att bygga ljudförbättring till nivå med Rw 42 dB finns och det går att bygga ljudförbättring till Rw 46 dB. För energibesparing och ökad komfort erbjuder vi energiförbättring ner till u-värde 1,0. För solskydd och insynsskydd tillhandahåller vi mellanglaspersienner men också olika typer av solskyddsglas.

Utseendemässigt får de gamla fönstren en ansiktslyftning. Dekorlisten döljer skarven mellan kassetten och fönsterbågen. Monteringen kan göras i egen regi eller av våra hantverkare.En stor fördel är att förutom energibesparing och ljudisoleringsfunktionen, även andra möjligheter, som säkerhets- och intrångsskydd, solskydd m.m, allt beroende på val av glastyp och ädelgasfyllning.

Det är en fabrikstillverkad glaskassett som fylls med ädelgas för att uppnå bästa möjliga energibesparing. Fönsterbågens bärkraft förbättras och fönstret blir stabilare. Samtidigt blir fönstren mycket enklare att öppna och stänga. Utrymmet mellan glasen blir oförändrat, vilket betyder att persienner i de flesta fall kan monteras/behållas och inga fler glassidor än tidigare behöver putsas. Inget märkbart ingrepp behöver göras på den befintliga fönsterbågen.

Välj funktioner efter egna behov och krav, allt från superisolering till säkerhets- eller solskydd. Vi skräddarsyr effektiva och säkra lösningar utifrån dina önskemål.

Förutom ökad boendekomfort med lägre bullernivåer och lägre energikostnader finns miljöaspekten med återanvändningen av befintliga fönster. Vid utbyte av äldre isolerrutor som är tillverkade enligt gamla metoder och inte längre uppfyller dagens krav på isoleringsfunktion eller "punkterade" isolerrutor, rekommenderas ISOLOCK isolerrutor. Det betyder att livslängden och funktionen förlängs och energibesparingen blir betydligt större.

Tillverkningen sker exakt efter angivna höjd- och breddmått. Infästningen sker med UV- och åldersbeständigt tätningsmaterial. Distansramen ger maximal tätning som kan erhållas antingen naturell eller vit. Försegling av glaskassetten sker med två olika typer av tätningsmedel. Dubbelförseglingen ger erfarenhetsmässigt och vid test den absolut längsta hållbarheten.

Kvalitetssäkring och tillverkning

Med hjälp av modern teknik tillverkas isolerrutorna. Efter egna önskemål kan dessa också förses med solskyddande glas och/eller ljudisolerande glas. Även glas som försvårar inbrott kan erhållas. Vid ombyggnad till fasta glaspartier är isolerrutor en väl beprövad metod. Tillverkningen utförs av Pilkington AB, de uppfyller kravspecifikationen SS-ISO 9002 för isolerglas och ISO 14002 för miljö. P-märkning anger att tillverkningen står under kontroll av (SP) Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB. ISOLOCK uppfyller kraven enligt SP:s kontrollbestämmelser. Utöver den trygghet som P- märkning och ISO- certifiering innebär, lämnas en omfattande 10-årig garanti.  ISOLOCK har tilldelas Energirådgivarnas första pris för effektiv energibesparing.