fonsteriumea.se © 2010 

 

 

Den ekonomiska vinsten med en fönsterinvestering


En vanlig villa i Umeå med tvåglasfönster, har en total fönsteryta på ca 15 kvm. Skulle man uppgradera till treglasfönster, skulle resultatet bli en energibesparing med 4.425 kwh per år. Tack vare glasbytet kan man dessutom sänka inomhustemperaturen med två grader och ändå få samma inomhuskomfort. Denna åtgärd innebär en ytterligare besparing om 1.800 kwh per år.
Här följer en grov uppskattning av energivinsterna: u-värdet är ett mått på fönstrets isoleringsförmåga. Ju lägre u-värde, desto bättre isoleringsförmåga. Ett normalt tvåglasfönster har i regel ett u-värde på 3, medan ett modernt fönster har ett u-värde runt 1. Att byta ut tvåglasfönster skulle således innebära en energibesparing på 2, eller 2/3 = 67 %.
Det förbättrade u-värdet (isoleringsförmågan) multipliceras med antalet kvadratmeter fönster som finns i fastigheten, samt antalet gradtimmar (se tabellen nedan).

Exempel: En villa i Umeåtrakten (zon D) med en bostadsyta på 150 kvm, har sammanlagt 15 fönster á 1 kvm styck. Den normala inomhustemperaturen är 22 grader och installationen innebär en sänkning av u-värdet med 2. Den matematiska formeln för energibesparingen blir då: 2 (u-värdet) x 15 (kvm fönster) x 147,5 (gradtimmar enl. tabell) = 4.425 kwh per år. Umeå Energis tillsvidarepris per kwh är 1,32 SEK. Vinsten blir då: 4.425 kwh/år x 1,32 kr = 5.841 kr/år.

Till detta ska läggas en temperatursänkning med två grader som motsvarar 1.800 kwh per år, vilket innebär 2.376 kr. Installationen i detta exempel motsvarar alltså en besparing på 8.217 kr per år.

Gradtimmar för olika inomhustemperaturer och klimatzoner 

Zon

18*

19*

20*

21*

22*

23*

24*

A

89,5

95,5

100,5

106,0

112,0

117,0

122,5

B

99,0

105,0

110,5

116,5

122,0

128,0

133,5

C

113,0

119,0

125,0

131,0

137,5

143,5

150,0

D

122,5

128,5

134,5

142,0

147,5

154,0

160,5

E

141,5

148,0

155,0

162,0

168,5

174,5

184,5

F

162,0

169,5

177,0

184,0

191,5

199,0

206,0

 


Energimyndigheten har på sin hemsida ett formulär som räknar ut samma sak. Nyckeltalet här för Umeå är 122 vilket motsvarar en innetemperatur på 18 grader som ger en kostnad som är 845 kr lägre. www.energifonster.nu