fonsteriumea.se © 2010 

 

 

Familia ytterdörrar

 

Beteckningar och u-värden, de lägre (bättre) värdena avser Alfamodellen och de högre Beta och Gamma.

 

     

UO 301 F              UO 302 F               UO 303 F             UO 304 F            UO 305 F              UO 307 F

0,68-1,12             0,63-0,9                 0,69-1,08            0,61-0,85           0,57-0,75             0,7-1,14

 

     

UO 308 F               UO 309 F               UO 310 F             UO 311 F                UO312F            UO 313 F

0,66-1,0                0,67-1,12              0,68-1,12             0,7-1,14                 0,57-0,75         0,67-0,95

 

                  

  OKL1F  OKL2F  OKL11F OKL14F OKL24F  UO303F + OKL24F          UO 307 F + OKL24F

 

Länk till olika typer av glas          Länk till olika typer av handtag