fonsteriumea.se © 2010 

 

Fönster

 

Vid val av fönster skall du först och främst bestämma dig om fönstret skall öppnas inåt, utåt eller vara fast. De inåt- och utåtgående fönstren har sedan olika varianter. Alla fönstren finns som lågenergifönster. Bor du vid en kraftigt trafikerad väg bör du även välja ett inåtgående fönster. Vanliga glasfönster och dåligt isolerande dörrar släpper ut cirka en tredjedel av värmen. Värmeförlusten anges i u-värde. Fönstrets u-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre u-värde desto bättre isolerar fönstret. Ett annant mått som blir allt mer viktigt är g-värdet. G-värde är ett mått på den andel solvärme som når in genom fönstret. Solen kan endast passera in i ett rum via fönsterglasen och på så sätt bidra till uppvärmningen. G-värdet är ett sammanlagt mått på hur mycket energi som överförs dels genom direkt solinstrålning, dels genom värmeöverföring från den glasade ytan. Ett lågt g-värde innebär mindre soluppvärmning och sänkta kostnader för att kyla rummet. Det rätta ur energisparsynpunkt är ett lågt U-värde (hög värmeisolering) kombinerat med ett relativt lågt g-värde (låg värmeinstrålning).

 

Inåtgående fönster                             Utåtgående fönster