fonsteriumea.se © 2010 

 

 

Skandic ytterdörrar

 

Dörrarnas beteckning samt u-värde, de lägre (bättre) värdena avser Alfamodellen och de högre Beta och Gamma.

 

        

uo101S             uo102S              uo103S          uo104S           uo105S teak     uo106S teak     uo107S         uo108S teak     

0,59-0,76          0,66-0,84           0,54-0,69       0,64-0,82        0,54-0,69         0,63-0,78          0,64-0,8       0,73-0,91       

 

         

uo108S             uo109S              uo110S            uo111S          uo112S           uo113S ek      uo113S teak     uo114S         

0,73-0,91          0,61-0,78           0,54-0,69         0,61-0,77       0,54-0,65        0,88-1,07                               0,65-0,81      

 

  

uo115S              uo116S                       

0,75-0,94           0,64-0,82

 

 

Länk till olika typer av glas             Länk till olika typer av handtag